O medu

Složení

Včelí med je velmi cennou potravinou, která je složena z mnoha látek - z glukózy, fruktózy, malého množství sacharózy, dextrinu, bílkovin, minerálních látek (vitamínů, kyselin, éterických olejů aj.) a vody.

Sladkosti jsou všeobecně vnímány jako potraviny způsobující obezitu nebo například poškození zubů. To zásadně neplatí v případě medu, tam je tomu právě naopak. Med totiž téměř neobsahuje sacharózu, která v ústech připravuje živnou půdu pro bakterie působící zubní kazy, ale právě jednoduché cukry, jež se vstřebávají do sliznice a v ústech dlouho nezůstávají. Je to skoro škoda, protože med obsahuje látky na bázi peroxidu vodíku, působící protibakteriálně, ostatně dříve se také aplikoval při hojeni ran, které přestávaly hnisat. A protože zubní kazy jsou v drtivé většině bakteriálního původu, představuje med jednu z nejpřirozenějších prevencí proti kažení zubů. Dříve byl med významným sladidlem a kazivost zubů byla výrazně nižší.

Druhy medu

Jednotlivé druhy medu vykazují různé vlastnosti co do chuti, vůně, barvy a hustoty, ale obsahem látek důležitých pro zdraví člověka jsou naprosto rovnocenné.

Zásadní rozdíl mezi medem lesním a květovým je v původu. Květový med pochází z naprosto čistého nektaru květů, který včely zpracují, "přefiltrují" a zahustí. "Přefiltrují" znamená, že zachytí některé chemické látky, jako umělá hnojiva apod. Nezachytí však látky jiného typu, např. těžké kovy a různé mechanické nečistoty. Totéž se týká medu lesního, převážně medovicového. Medovice je výměšek mšic, který včely sbírají. V obou případech tedy můžeme získat kvalitní, stoprocentně nezávadný med jedině z ekologicky čisté oblasti.

Krystalizace

Vzhledem k pomalé spotřebě je včelí med citlivý na způsob skladování. Nejběžnějším úkazem při delším skladování je krystalizace, kterou někteří lidé mylně považují za známku znehodnocení medu. I zkrystalizovaný med si však uchovává všechny svoje vlastnosti a cenné látky. Rychlost krystalizace medu závisí na vzájemném poměru glukózy a fruktózy. Čím více glukózy oproti fruktóze med obsahuje, tím rychleji začne med krystalizovat. Obecně lze říci, že většina druhů květového medu krystalizuje rychleji než med lesní.

Krystalizace medu probíhá nejrychleji při teplotách kolem 14º C. Při nižších teplotách by z důvodu nižší rozpustnosti cukru měl med sice snahu krystalizovat dříve, ale zabraňuje mu v tom jeho zvýšená viskozita. Při teplotách nad 14º C rozpustnost cukru stoupá a tím se opět rychlost krystalizace snižuje. Na druhou stranu však nižší krystalizace znamená zároveň tvorbu větších krystalů (lesní med). Mezi spotřebiteli je však více oblíben med jemné struktury (květový med), nejvíce pak pastovaný, který vzniká pravidelným mícháním a tím rozrušováním tvořících se krystalů. Jakkoliv zkrystalizovaný med však neztrácí nic ze své výživné hodnoty. Pokud bychom chtěli med opět uvést do tekutého stavu, můžeme to provést zahřátím ve vodní lázni na teplotu do 50º C (nikdy ne vyšší - tím bychom med znehodnotili!!!). Proces urychlíme občasným zamícháním. Chceme-li naopak tekutý med nechat rychleji zkrystalizovat, pomůžeme mu přimícháním malého množství medu již zkrystalizovaného.

Skladování

Vyšší skladovací teplota s sebou přináší možnost jiné změny, kterou je postupné kvašení. Kvašení je vedle přehřátí druhým způsobem znehodnocení medu. Dochází k němu v případě zvýšeného obsahu vody v medu. Zralý med obsahuje nejméně 14% vody, nejvyšší přípustné množství je u nás stanoveno na 21% (v ostatních evropských zemích až 23%). Med je velmi hydroskopický, to znamená, že velmi snadno přijímá z okolního prostředí vlhkost i různé pachy. Pokud z nádoby med stále ubíráme, odstraňujeme vždy nejřidší horní vrstvu a nebezpečí zkvašení nehrozí. U těch nádob s medem, u kterých předpokládáme delší skladování, bychom měli zajistit pokud možno hermetické uzavření. Pak med také ztrácí pomaleji svou vůni a nepřijímá okolní pachy.

Kvalita

V našich obchodech je dostupný med tuzemský a dovážený. Český med je ve světě uznáván za vysoce kvalitní produkt. Zákazník by si při nákupu medu v obchodu měl dát velký pozor! Státní zemědělská a potravinářská inspekce totiž opakovaně zjistila často v dovozových medech cizorodé látky. Jejich přítomnost v medu naše přísné normy nepovolují.

Ideální je kupovat med přímo od chovatele včel. Ten je nejlepší zárukou kvality.

Informace o medu na Wikipedia.